Kultura a sport: Greta - pozitivní proslov na půdě OSN, lži o CO₂ a docent Konvička

FieselBoy @ 26 Lis 2019 18:35
    Změnil(a): FieselBoy
Na začátek pozitivní překlad Gretina projevu v NewYorku:
Gréta Thunberg - překlad pozitivního proslovu
https://www.youtube.com/watch?v=rEBU0F29ylA

Pro gurmány ještě lepší dokument o vystoupení Thunbergových v Polsku:
To je Gréta Thunberg a její otec, Svante
https://www.youtube.com/watch?v=fzHsxEfGKQA

Prý "musíme méně dýchat, méně produkovat CO2, přestat jíst maso, omezit chov hovězího a prasat, protože tato zvířata mají vysoké emise CO2 a methanu."

Poznámka z příručky sebeobrany v mediálně desinformačním poli klimaalarmismu, ekoterorismu a globální agendy CO₂:

1. pokud nebude CO2 vytvářet dobytek a člověk při konzumaci masa, tak v příroda vytvoří CO2 jinak. Rostliny musí mít přísun CO2, jinak přestanou růst.
2. v případě likvidace trávicích traktů skotu, koňů a prasat, jenž jsou hlavní pachatelé oteplování planety a emisí CO2, se bakterie, produkující methan, přesunou do jakékoliv jiné destinace, kde budou bioplyn vesele vytvářet dál.
3. globální zvyšování koncentrace CO2 souvisí se zvyšováním koncentrace obyvatel ve městech, kde nedostatek rostlin znemožňuje plynulý pokles hladin CO2.

Proces fotosyntéza stojí u zrodu prakticky každé molekuly přírodní hmoty.
Např. celulóza - základ buněčné vlákniny rostlin, sacharóza, glukóza... neboli tzv. uhlohydráty.

C(H₂O)ₓ == C + x.H₂O // uhlohydráty obecně (hydratovaný uhlík)
C₆H₁₂O₆ == C₆(H₂O)₆ == 6.C + 6.H₂O // fruktoza

Rovnice fotosyntézy obecně:

6.CO₂ + 6.H₂O ==> C₆H₁₂O₆ + 6.O₂ // neboli
6.CO₂ + 6.H₂O ==> C₆(H₂O)₆ + 6.O₂ // spotřeba vody vstupující mínus vystupující v procesu má nulovou bilanci...
6.CO₂ + 6.H₂O ==> C₆ + 6.H₂O + 6.O₂

takže se vlastně jedná o fotolýzu CO2:

6.CO₂ ==> C₆ + 6.O₂

proces dýchání - spalování kyslíku a uhlíku - je stejný, a probíhá opačným směrem...

Rovnice značí, že spalování uhlí je proces totožný s dýcháním (spalováním uhlohydrátů - dřeva apod.).
vytěžené uhlí shoří na CO2, pak projde fotosyntézou - naváže stejné množství vody a jako uhlohydrát se stane součástí koloběhu uhlíku v biosféře.

Kromě nepatrné spotřeby vody a navýšení celkového množství (uhlíkové) biomasy je proces pálení uhlí v souladu s rovnováhou biosféry.
Kyslík, který shoří v reakci s uhlím, je dočasně deaktivovaný a na molekulární úrovni je označen příznakem C "carry" (přenos kyslíku/uhlíku).
Prakticky okamžitě podstoupí fotosyntézu a tak je kyslík zpátky v atmosféře. Hlavně proto, že rostliny jsou "hladové" po CO₂, kterého je pro ně ve vzduchu málo.
Ideální koncentrace pro rostliny je 1-2 % CO₂, to je cca 30x větší obsah než aktuálně je.


Fosilní paliva zemní plyn, propan-butan, benzín a vosk fungují trochu jinak.

Uhlo-vodíky obecně == hydrogenovaný uhlík

CH₂ₓ == C + x.H₂ // PB, parafin, oktan, acetylen, nafta
CH₄ == C + 2.H₂ // methan

hoření methanu CH₄ + 2.O₂ ==> CO₂ + 2.H₂O

z rovnice je patrná nerovnovážná bilance vody a kyslíku.
Neboli: kyslík je spalován částečně na CO2 a částečně na vodu. A také zde probíhá navýšení celkové hmoty živé biomasy vytěženým uhlíkem. Z hlediska fotosyntézy je kyslík v molekule vody vázaný nevratně.
Neboli, v tomto případě, probíhá odebírání dýchatelného kyslíku ze vzduchu a jeho přeměna na vodu.

Na závěr článek na téma vysazování stromů:

Docent Martin Konvička, jak jej neznáte: Přírodu v posledních letech nejvíc zdevastovala klimatická politika EU. Nezodpovědné šarlatánství kolem klimatu, šílené experimenty s krajinou
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Martin-Konvicka-jak-jej-neznat e-Prirodu-v-poslednich-letech-nejvic-zdevastovala-klimaticka-politika-EU-Nezodpovedne -sarlatanstvi-kolem-klimatu-silene-experimenty-s-krajinou-600511
Zpráva
    • Heslo?

    • Do diskuse mohou přispívat jen registrovaní uživatelé. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo, nebo se zaregistrujte.harrachov.cz